Εκδόσεις του σχολείου μας !!!

Kυκλοφόρησε το 4ο τεύχος της εφημεριδούλας που εκδίδουν τα παιδιά του Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου Μεσενικόλα.
Τα άρθρα , καθώς και όλες οι εργασίες γράφονται από τους μαθητές υπό την καθοδήγηση πάντα του Δασκάλου τους, Κυρίου Θωμά Ξάφη.
Επίσης κυκλοφόρησε και το όμορφο Ημερολόγιο του 2017.