Χιόνι της προκοπής.
Από δω τόφερε από κει τόφερε τόριξε τελικά το χιονάκι. Τετάρτη 11 του Γενάρη και το χιόνι έφτασε το μισό μέτρο δημιουργώντας τα γνωστά στους Μεσενικολίτες προβλήματα. Μαθημένα όμως τα βουνά απ' τα χιόνια!!!