22/4/07
Άρχισαν οι εργασίες για την αποκατάσταση των καταπτώσεων στο δρόμο "στάση Μεσενικόλα-τσαρδάκι". Ελπίζουμε να αποκατασταθούν σύντομα όλες οι καταπτώσεις και ο δρόμος αυτός, που είναι η πιο όμορφη διαδρομή της περιοχής μας, να παραδοθεί ασφαλής στην κυκλοφορία.