8/11ου/09
Οι χάρτες google όπως και το google earth εμφανίζουν πια το χωριό μας με πολύ καλή ανάλυση. Όσοι λοιπόν είστε εξοικιωμένοι με την τεχνολογία αυτή μπορείτε να απολαύσετε  την πανοραμική θέα του χωριού μας και της γύρω περιοχής.