17/5ου/09
Αυτές τις μέρες το χωριό μας  είναι ίσως ομορφότερο από κάθε άλλη εποχή του χρόνου. Οι παπαρούνες κεντούν το κατακόκκινο χρώμα τους μέσα στο ατέλειωτο πράσινο, που απλώνεται παντού.
Οι εργασίες των χωριανών στα αμπέλια βρίσκονται στο φόρτε τους με τα βλαστολογήματα και τα ξετσιμπλιάσματα.
Προχωρούμε λοιπόν ολοταχώς προς το καλοκαίρι.