5/3ου/09
Ο καλός καιρός των προηγούμενων ημερών επέτρεψε στους Μεσενικολίτες να αρχίσουν το κλάδεμα των αμπελιών. Ας ελπίσουμε ότι οι καλές μέρες θα εξακολουθήσουν για να γίνεται η δουλειά εύκολα και ευχάριστα.