23/2ου/09
Τα δέκα περίπου εκατοστά έφθασε το χιόνι που σκέπασε το χωριό μας. Δυνατά φυσά και ο αέρας που το παίρνει και το μεταφέρει δημιουργώντας ανεμοσούρια.