2/1ου/09
Ο Μεσενικόλας στο facebook.
Με πρωτοβουλία του Σπύρου Ξένου δημιουργήθηκε ομάδα για το χωριό μας στο facebook με  ογδόντα μέλη προς το παρόν. Υπάρχουν και ωραίες φωτογραφίες που τις δημοσιεύουμε και στο www.mesenikolas.gr