28/6ου/08
Χωρίς καρέκλες η πλατεία του χωριού μας.
Μετά από πολλά χρόνια ο κ. Γιώργος Αντωνούλας άφησε την πλατεία του χωριού μας. Έτσι υπάρχει για πρώτη φορά φέτος ο κίνδυνος να μην μπορούν οι συγχωριανοί και οι επισκέπτες του χωριού μας να απολαύσουν τη δροσιά των πλατάνων της.
Ίσως πρέπει το τοπικό συμβούλιο του χωριού μας να βρει κάποια λύση όσο είναι ακόμα νωρίς.