Επικοινωνία
Κρανιάς Γιώργος
administrator

Διεύθυνση:
Κωλέττη 14α
Τρίκαλα
Θεσσαλία
Ελλάδα
421 00

Τηλέφωνο: 2431 0 70779
Fax: 2431 0 70779