spacer.png, 0 kB
Χρίστος Κοτρώτσος: ΔΙΚΗ. ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Εκτύπωση E-mail

  Δ Ι Κ Η,   Χ Ω Ρ Ι Σ   Α Π Ο Φ Α Σ Η

 

         " Ε κ   κ α κ ο ύ   κ ό ρ α κ ο ς ,  κ α κ ό ν   ω ό ν ."

 

 

Αγαπητοί μου φίλοι-ες, Μεσενικολίτες, καί λοιποί αναγνώστες,
Καλημέρα σας καί Χρόνια πολλά, γιά τή μεγάλη εορτή τής
ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ, καί τής ΔΕΥΤΕΡΑΣ τού ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ,
16η & 17η Ιουνίου 2019.

 

Τό σημερινό θέμα , πού θά μάς απασχολήσει, ξεφεύγει κάπως
από τά συνηθισμένα.
 Μάς θυμίζει ίσως ,τή σημερινή εικόνα 
τής κοινωνίας, τήν τωρινή πραγματικότητα.
Μιά ανώμαλη κατάσταση, θά τήν έλεγε, ο αντικειμενικός κριτής.

 

- Ανατρέχει, στήν αρχαιο-Ελληνική αποικιοκρατική εποχή, 
στήν Κάτω Ιταλία καί Σικελία. Τό μεγάλο νησί τής Μεσογείου,
τό οποίο ο υπερόπτης Αλκιβιάδης, στρατηγός, τών Αθηναίων,
ο γνωστός μαθητής τού Σωκράτους, έπεισε τουςαρχαίους Αθηναίους, νά
  εκστρατεύσουν μέ τόν στόλον των, υπό τόν
Αλκιβιάδη, καί τή συστρατηγία, τών Νικία καί Λάμαχου,
για νά κατακτήσουν καί προσαρτήσουν στό Αθηναϊκό κράτος, 
τή νήσο Σικελία, μέ τις πολλές ακμάζουσες Ελληνικές πόλεις.

 

- Η εκστρατεία ξεκίνησε, μέ τούς καλύτερους οιωνούς,
καί τόν ενθουσιασμό τών Αθηναίων, τόν Ιούλιο τού 415 π.Χ.

- Όλα όμως, πήγαν στραβά, καί ηττημένοι οι Αθηναίοι, γύρισαν
στήν Αθήνα καταντροπιασμένοι, καί χωρίς τό στόλο τους.
Ήταν τό αποτέλεσμα τής εκστρατείας, πού είχαν προβλέψει,
ο Νικίας καί ο Λάμαχος.Μεγάλη  η
  ή τ τ α,  ν ί λ α,  ό λ ε θ ρ ο ς,
πραγματική καταστροφή. Η συνέπεια  "τ ο ύ
  υ π ε ρ ο ρ ά ν ".

 

- Πρίν βέβαια, από τά γεγονότα αυτά, συνέβη η ιστορία, μέ τά
δυό πρόσωπα τής διηγήσεως, τόν Κόρακα καί τόν Τισία,
στή μεγάλη πόλη τών Συρακουσών.

 

- Ζούσε εκεί τότε, τόν 5ο π.Χ.αιώνα, ένας Ρητοροδιδάσκαλος,
τής εποχής, από τούς σπουδαιότερους, τής εποχής του,
μέ τό μή εύηχον όνομα, Κόραξ.

 

- Θεωρείται, από τούς μεταγενέστερους, ο  Πατέρας 
τής Ρητορικής ή Δικανικής τέχνης, τού δικηγορείν.

 

-Είχε ιδρύσει ιδίαν Ρητορικήν Σχολήν, στήν οποία φοιτούσαν
μαθητές, πού ζητούσαν νά μάθουν, τη ρητορική τέχνη.

 

- Από τούς μαθητές του, ανεξαρτήτως, εζήτει  ώς αμοιβή,
αστρονομικά ποσά, από πλούσιους αποκλειστικά νέους,
τών οποίων οι γονείς, ήσαν πρόθυμοι νά τά καταβάλουν.

 

- Ταυτόχρονα, είχε αναμειχθεί καί στήν πολιτική ζωή,
τής πατρίδας του.
Καί, μετά τόν θάνατον τού Ιέρωνα Α', τό 467 π.Χ., καί τήν εξορία
τού αδελφού του, Θρασυβούλου, έγινε ένας από τούς πιό
ισχυρούς πολιτικούς τών Συρακουσών.

 

- Τό γεγονός, εξιστορεί δι'ολίγων, σχετικώς, ο Δημήτρης Μυράτ, υφηγητής, τής Λατινικής Φιλολογίας τού Ε.Κ.Π.Αθηνών,
καί εν συνεχεία, ο πασίγνωστος ηθοποιός, μετά τής συζύγου του, Βούλας Ζουμπουλάκη.
  Ιδιοκτήτης καί Διευθυντής Θιάσου, 
από τούς πιο αξιόλογους καί σοβαρούς ,τής εποχής του.
Κατά τη διάρκεια τού τετάρτου ημίσεως τού περασμένου ,
εικοστού αιώνα. Γνωστός σέ πολλούς, εκ τών επιζώντων.

 

- Είς τό εκδοθέν βιβλίο του, τό 1970, Εκδόσεις  "ΔΙΦΡΟΣ ",
ΑΘΗΝΑ,καί υπό τόν τίτλον:
"ΞΕ ΦΥΛΛΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ." Άκρως ενδιαφέρον,
τό ιστορούμενο γεγονός.

 

- Μάς διηγείται τό θέμα, πού αναπτύσσεται κατωτέρω, καί
νομίζω
  ότι παρουσιάζει ενδιαφέρον, γιά τούς αναγνώστες .
Τό περιεχόμενό του, είναι ιστορικό καί αξιοπερίεργο.
Θά μπορούσε κανείς νά τό συνδυάσει, καί μέ τά σήμερον
συμβαίνοντα, στήν Πατρίδα μας.

- Είναι σπάνιον, ώς βιβλίον, διότι δέν έγινε επανέκδοση.

 

- Κάποια μέρα, παρουσιάστηκε στόν ρητοροδιδάσκαλο ή (σοφιστή),
Κόρακα, ένας νέος φιλόδοξος, αλλά μέτριας περιουσίας,
ο Τισίας , ή (Τεισίας), καί προσπάθησε νά τόν πείσει, νά τόν δεχτεί
ώς μαθητή του, μέ κάποιο σκόντο = έκπτωση, γιατί άν πλήρωνε
τό σύνολο τού απαιτούμενου ποσού, πού τού ζητούσε ο Κόραξ,
θά έμενε κυριολεκτικά στό δρόμο.


Αλλά, ο ρήτορας ήταν αμετάπειστος. Αυτή είναι η αμοιβή μου. Είπε.

 

- Τότε,ο Τισίας, τού έκανε τήν εξής πρόταση:
Νά πληρώσει όλο τό ποσό, πού τού ζητούσε ο Κόραξ, τήν ημέρα,
πού θά αποδεικνυόταν στήν πράξη, ότι έγινε καλός δικηγόρος,
καί έμαθε καλά τή ρητορική τέχνη, κερδίζοντας τήν πρώτη
δίκη του,στό Δικαστήριο.

 

- Άρεσε στόν Κόρακα, τό παράξενο παζάρι, καί δέχτηκε τή λύση.
Τήν άλλη μέρα, άρχισαν τά εντατικά μαθήματα.
Από τήν πρώτη κιόλας στιγμή, φάνηκε πώς ο μαθητής είχε
μεγάλο ρητορικό ταλέντο, όπως άλλωστε τό απέδειξε καί
αργότερα, στην εξάσκηση τού έργου του.

 

- Γιατί αμέσως , ο ίδιος ο Τισίας, μέ τή σειρά του, ώς διδάσκαλος
τής Ρητορικής, άνοιξε δική του Σχολή.
Διακεκριμένοι δέ, ώςμαθητές του, τά γνωστά πρόσωπα,
όπως : Ο Γοργίας, ο Λυσίας, αλλά καί ο Ισοκράτης,
Ελληνικής καταγωγής.

 

- Σάν τέλειωσαν όμως τά μαθήματα, στή Σχολή τού Κόρακα, 
διεμήνυσε στόν Τισία, ότι ήρθε η στιγμή νά πληρωθεί, γιά τήν εργασία του. Διότι τόν έκαμε τέλειο δικηγόρο.

Ο Τισίας απάντησε ότι δέν τόν πληρώνει, αφού δέν είχε ακόμη
αποδειχτεί, μέ μία δίκη, σέ Δικαστήριο, η αποτελεσματικότητα
  τών μαθημάτων, μέ κάποια δικαστική απόφαση.

Ανάγκασε λοιπόν τόν δάσκαλό του, Κόρακα, νά τόν μηνύσει,
στά Δικαστήρια τών Συρακουσών.

Ορίστηκε καί η ημέρα τής διεξαγωγής τής δίκης.Η δικάσιμος.
Παρόντες αμφότεροι.
Ο διδάσκαλος, καί ο μαθητής του,ό Τισίας.

 

- Άρχεται η συνεδρίαση τού Δικαστηρίου.
Προσέρχεται πρώτος, "ο γνωστός τοίς πάσι", Κόραξ, 
καί καταθέτει,καί προφορικώς, τή συμφωνία, πού είχε γίνει.

 

- Μέ τή σειρά του, ο Τισίας, απολογούμενος, εξέθεσε ενώπιον
τού Δικαστηρίου, πρός τούς Δικαστές : Κύριοι Δικασταί,

- Άν μέ καταδικάσετε, καί χάσω τήν πρώτη μου δίκη, δέν θά
πληρώσω τόν Κόρακα, διότι, κατά τήν συμφωνία μας, χάνω
τήν πρώτη μου δίκη, ενώπιον τού δικαστηρίου.

- Άν πάλι μέ δικαιώσετε, καί κερδίσω, νομίμως, μέ τήν
α π ό φ α σ ή  σας, τήν πρώτη μου δίκη, επίσης δέν πληρώνω,
τόν αντίδικό μου, Κόρακα.

 

- Ο δέ Κόραξ, λαβών διά δευτέραν φοράν, τόν λόγον, υποστηρίζει:

Κύριοι Δικασταί, 

- Αντίθετα έχουν τά πράγματα. Διότι, άν χάσω τήν δίκην, θά έχει
κερδίσει ο Τισίας, καί πρέπει νά μού καταβάλει τα χρήματα.

Άν πάλι κερδίσω τήν δίκην, κατά τήν απόφασή σας, 
καί πάλι δίκαιον είναι,καί πρέπει νά μέ πληρώσει.

 

- Τί απόφαση νά βγάλουν,οι άμοιροι δικαστές ;

- Συνεσκέφθησαν, ώς συνήθως, μέ τά δικόγραφα ανά χείρας,
εάν ήταν τριμελές, λέγοντες :

-Τό Δικαστήριο,δέν έχει επαρκή στοιχεία, διά νά εκδώσει
απόφασιν. Φύγετε από τήν αίθουσα, καί μή επανέλθετε,
επί τού θέματος, διά τήν υπόθεσή σας αυτήν.

-Βρείτε τα, μεταξύ σας.Επί τού θέματος, πού δημιουργήσατε,
βάσει τών συμφωνιών σας.

 

- Τί άλλο, θά μπορούσε νά περιμένει κανείς, από τόν ρήτορα
Κόρακα, καί τόν αντάξιον μαθητήν του, Τισίαν ; 
Καί τάς συμφωνίας των ;
Έκτοτε έμεινε, μέχρι
  τών ημερών μας,η παροιμιώδης καί ιστορική φράση : Ως ενδιαφέρουσα ρήση :
   
                         " Εκ κακού κόρακος,κακόν ωόν ".

 

Επιτέλους καί μιά φορά, γράφω κάτι σχετικά  σύντομο, καί
όχι κουραστικό. Σάς ευχαριστώ γιά τήν καλοσύνη , καί
τήν υπομονή σας, νά διαβάζετε τά γραφόμενά μου.

 

 

Χρίστος Γ. Κοτρώτσος  
Θεολόγος -Φιλόλογος -Παιδαγωγός
Επίτ.Γεν. Επίθ/τής Μ.Ε.


Νέα Φιλαδέλφεια,15η Ιουνίου 2019
ΑΝΑΚΟΎΣ 25 καί ΣΑΡΔΕΩΝ
Τ.Κ. 143 41
Τηλ.
  210 2511254

 

+ΨΥΧΟΣΆΒΒΑΤΟΝ. ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΉΣ,15η  Ιουνίου 2019

 
< Προηγ.   Επόμ. >
spacer.png, 0 kB

© 2007 www.mesenikolas.gr | Developed and Hosted by Kataskevi eshop Plushost.gr | Supported by Fatsimare.gr