spacer.png, 0 kB
Χρίστος Κοτρώτσος: Ο ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ Εκτύπωση E-mail

Ο   A Γ Ν Ω Σ Τ Ο Σ   Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Η Σ   ( Μ ν η μ ε ί  ο )

    " Α Ν Δ Ρ Ω Ν    Ε Π Ι Φ Α Ν Ω Ν     Π Α Σ Α    Γ Η   Τ Α Φ Ο Σ "
                     (  Επιτάφιος Περικλέους. -  Θουκυδ. Β', 34,3 )

Φίλοι μου αγαπημένοι, Καλημέρα σας.Χρόνια πολλά γιά τήν
μεγάλη ημέρα της εορτής τού Ευαγγελισμού τής Θεοτόκου,
σήμερα, υπό τού Αρχαγγέλου Γαβριήλ, γιά τή σωτηρία του ανθρώπου,μέ τήν προσφώνηση ," Χαίρε, Κεχαριτωμένη,ο Κύριος
μετά σού, ευλογημένη .Σύ,εν γυναιξί καί ευλογημένος 
ο καρπός της κοιλίας σου."

Αλλά καί γιά τήν εορτή της Εθνικής Παλιγγενεσίας.,το 1821.

              "Όλη δόξα, όλη χάρη, άγια μέρα ξημερώνει,
                καί τη μνήμη σου τό Έθνος, χαιρετά γονατιστό !".

Η ιδέα ενός μνημείου γιά τούς νεκρούς τών πολέμων, πού
θα ήταν αδύνατον να αναγνωριστούν, οι επώνυμοι μέν,αλλά 
καί άγνωστοι, υπάρχει από τήν αρχαία εποχή στήν Ελλάδα, καί
συγκεκριμένα, από τήναρχαιότητα πού εξεφώνησε ο Περικλής,
(Περ 500-429π.Χ.),πρώτος, τόν Επιτάφιο λόγο, 
γιά τούς πεσόντας ήρωας.

Τόν επιτάφιο δημόσιο έπαινο, πού μάς διέσωσε, ο Ιστορικός Θουκυδίδης, ο Αλιμούσιος, σύγχρονος τού Περικλή, δράσας,
τόν 5ον, αι.π .Χ.,στό ( 2ο Βιβλίο τών  Ιστοριών,34,3 ).

Είναι η κενή κλίνη,( κρεβάτι ),"τών αφανών,οί, άν μή ευρεθώσιν,
είς αναίρεσιν.,"όπως επί λέξει, γράφει ο Θουκυδίδης.
Δηλαδή, οι τάφοι τών αφανών νεκρών ηρώων,οι  οποίοι χάριν 
τής Πατρίδος, καί τών ιερών καί οσίων τής φυλής, πρόσφεραν θυσία καί αυτό τό ύψιστο αγαθό, τή ζωή των, γιά τή λευτεριά.

Πρόκειται γιά τήν εντυπωσιακή φρουρά, λόγω ειδικήςστολής.
Τό Σώμα, στρατιωτών Ευζώνων,η οποία φυλάσσει τό Μεγαρον 
τού Προέδρου τής Ελληνικής Δημοκρατίας,επί τής Οδού 
ΗΡΏΔΟΥ τού ΑΤΤΙΚΟΥ,στά Βόρεια τών παλαιών Ανακτόρων, 
όπου τώρα είναι η Βουλή τών Ελλήνων, μέ επίσημον είσοδον μεσημβρινήν,τής  ιστορικής Λεωφόρου ΑΜΑΛΊΑΣ., επάνω
από τήν Πλατεία Συντάγματος.

Είς τόν πλέον επίσημον χώρον, τής πόλεως τών Αθηνών, ευρίσκεται ανάγλυφο άγαλμα, επάνω σέ μαρμάρινη ορθογώνια πλάκα,εντυπωσιακού χρώματος μαρμάρου, όπου κείται,
εντός καλλιτεχνικού πλαισίου ,μέ τριπλή κορνίζα γύρωθεν,
σκαλισμένη στή μαρμάρινη πλάκα,
Ο τάφος, βρίσκεται, ανάμεσα, σέ δυό μνημειακές  κλίμακες,
πού συνδέουν τον χώρο τού Μνημείου, μέ τήν πρόσοψη τών
Παλαιών Ανακτόρων, ενώ στόν τοίχο, πού έχει δημιουργηθεί
πάνω από τόν τάφο, υπάρχει ανάγλυφη παράσταση γυμνού οπλίτη,
μέ κράνος καί ασπίδα, σέ ύπτια στάση, νεκρός.

Αριστερά καί δεξιά,έχουν χαραχθεί αντίστοιχα,οι φράσεις: 
       "Μία κλίνη κενή, φέρεται εστρωμένη τών αφανών,"καί,
                  "Ανδρών επιφανών πάσα γή τάφος".

Στόν τοίχο, πού περιβάλλει καί από τίς τρείς πλευρές, τό
μνημείο, είναι στερεωμένες κατά  διαστήματα ορειχάλκινες
ασπίδες, ενώ στούς πελεκημένους πωρολίθους, τού τοίχου
είναι χαραγμένα κατά ενότητες,τά ονόματα των τόπων,
στούς οποίους έχουν διεξαχθεί,οι ενδοξότερες καί φονικότερες
μάχες,τών αμυντικών καί απελευθερωτικών πολέμων
τού Ελληνισμού.
Τό Μνημείο είναι έργο τών καλλιτεχνών,Κ.Δημητριάδη,
καί Φ. Ρώκ.

Τό Μνημείο τού   "Α Γ Ν Ω Σ Τ Ο Υ.  Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ο Υ",
τιμά , από τής ιδρύσεώς του, συνεχώς, μέχρι καί
σήμερα, τόν άξιον ιδιαιτέρας τιμής," Άγνωστον Στρατιώτην."

Είς τόν χώρον αυτόν,όπου πρό τής εξέδρας τού Προέδρου,
τής Ελληνικής Δημοκρατίας, παρελαύνουν κάθε χρόνο, 
τήν 25ην Μαρτίου, είς ανάμνησιν τών νικηφόρων πολέμων, 
διά τήν ανάκτηση τής πολυπόθητης ελευθερίας , από
τούς σκληρούς δυνάστες καί τήν υποδούλωση τής Πατρίδος
μας, στούς Οθωμανούς Τούρκους.

Από τήν αποφράδα ημέρα,τής 29ης Μαίου 1453, σχεδόν όλη
η Ελλάδα, πλήν,τού Σουλίου, τών Αγράφων, τών Ιερών Μονών,
( Βακουφίων), τής Επτανήσου,τών " Ελεύθερων πολιορκημένων," τού Μεσολογγίου , καί αρκετών ορεινών, καί πολλών άλλων δυσπρόσιτων περιοχών.

Στά νεότερα χρόνια, η σκέψη για τήν ίδρυση τού Μνημείου,
τού " Α γ ν ώ σ τ ο υ  Σ τ ρ α τ ι ώ τ ο υ", οφείλεται  στούς Γάλλους,
τούς οποίους μιμήθηκαν, καί πόλλές άλλες Χώρες.

Πραγματοποιήθηκε δέ, κατά τόν καθηγητήν τής Ιστορίας,
τού Ε.Κ.Π.Αθηνών,Β.Σφυρόερα, μετά τον Α', Παγκόσμιο πόλεμο,
( 1914-18 ). Τά μνημεία αυτά, όπου καί άν βρίσκονται, 
θεωρούνται ,Σύμβολα ιερά,ανδρείας καί αυτοθυσίας.

Στήν Πατρίδα μας Ελλάδα, ενδεδειγμένος Χώρος, γιά τήν απόδοση
φόρου τιμής, στούς νεκρούς τών πολέμων, επωνύμων,αλλά καί αφανών,προεκρίθη ,ώς ο πιό κεντρικός καί κατάλληλος, όπως ήδη
καί πιό πάνω εγράφη, προεκρίθη, τό δημιουργηθέν Διάζωμα,
πρό τής Βουλής τών Ελλήνων,όπου τοποθετήθηκε
τό τιμητικό μνημείο.
Ένθεν καί ένθεν,η διπλή σκοπιά τών ευσταλών Ευζώνων, πού
επιλέγονται μέ προσόντα, τό ύψος,το παράστημα, αλλά καί η
σκληρή εκπαίδευση,πού επακολουθεί.
Ή διαρκής μετακίνηση, από τή μια σκοπιά ,στήν άλλη , μέ βήματα
"τροκ", μετρημένα,καμαρωτά, σε ρυθμό  χορού, πού προκαλεί
τό αδιάπτωτο ενδιαφέρον, όλων των διερχομένων,οι οποίοι
στέκονται  καί τούς καμαρώνουν ! .
Κάτι πού εμπνέει τό θαυμασμό, μέ την ξεχωριστή στολή τους.

Θυμίζουν σ'εμάς, τούς μεγαλύτερους, τό εμβατήριο άσμα:

"Έν- δύο, έν-δυό, φουστανέλα ,τσαρούχι -φούντα,φέσ'(ι).,
Καμάρι, λεβεντιά, περηφάνια, σωστός διπλωμένος κατιφές ."

Είναι η εναλλασσόμενη, ανά δύο, κάθε φορά (βάρδιες),μέρα
καί νύχτα,συνεχώς, από τής εγκαταστάσεώς τού μνημείου.
Τό φυλάσσουν τιμητικά, στρατιώτες, άνδρες, τής τιμητικής φρουράς, τού Προέδρουτής Ελληνικής Δημοκρατίας.

Κατά τούς βηματισμούς , από τή μιά σκοπιά στην άλλη. 
Η στολή τούς, είναι η επίσημη παραδοσιακή φορεσιά, 
τών Ελεύθερων μερών ,τήν εποχή τής Τουρκοκρατίας, 
πού τήν αποτελούσαν, τά κατωτέρω:

1)Τό λευκό πουκάμισο,καλοσιδερωμένο,μέ τά φαρδομάνικα.
2) Τα χρυσοκέντητα "πεσλιά",όπως τό έλεγαν ,τό επανωφόρι.
Ειχε δυό φτερά στήν πλάτη , (πού θυμίζαν, τόν Αρχάγγελο Γαβριήλ), αργυροκέντητα.
3)Τό υποκίτρινο πρός λευκό παντελόνι,  μαζί καί κάλτσες,
πού κάλυπταν καί τούς γλουτούς , ώς τή μέση,όπου η ζώνη.
4)Οι Καλτσοδέτες, πολύχρωμες,μέ μαύρες φούντες. 
5) Αντί γιά άρβυλα, τά κόκκινα τσαρούχια, μέ μαύρη τουφωτή φούντα,καί
6)Τό κάλυμμα κεφαλής, (αντί γιά δίκωχο ή μπερέ),τό κόκκινο φέσι,
μέ μαύρη μακριά φούντα
.Ένα χάρμα οφθαλμών ! Όμως, πανάκριβη σάν φορεσιά.

-Μέ τό μακρύκανο όπλο.πάντοτε,"επ' ώμου", οι εύζωνες,καί μέ 
τή λόγχη, επίσης, πάντοτε επί τού όπλου, έτοιμη γιά χρήση,
κατά τις μετακινήσεις τους, από τη μιά σκοπιά στήν άλλη.

Χαρακτηριστική σύμπτωση να γράψω σήμερα,25η Μαρτίου 2019.
Ημέρα χαράς , καί επέτειο ένδοξης μνήμης, ημέρα  τού γενικού , πανελλήνιου ξεσηκωμού, τών σκλαβωμένων Ελλήνων,
γιά τήν ανάκτηση της λευτεριάς,από τό βαρύ ζυγό τής δουλείας, στούς αγροίκους Τούρκους.

Η ημέρα,πού ο επίσκοπος Παλαιών Πατρών Γερμανός , ύψωσε
τό Λάβαρο τής Μονής της Αγίας Λαύρας, κοντά στά Καλάβρυτα.
Εκεί,κοινώνησε τά παληκάρια,καί ευλόγησε τήν έναρξη τού
απελευθερωτικού αγώνα.Τήν Επανάσταση στό Μωριά.

-Δύο ημέρες πρίν, είχαν κηρύξει τήν Επανάσταση στή Μεσσηνία,
καί απελευθέρωσαν την Καλαμάτα, στίς 23  Μαρτίου 1821.

Μνημείο γιά τούς πεσόντας, κατά τόν αγώνα τού 1821, αποφάσισε
νά ιδρύσει, πρώτη φορά στήν Ελλάδα,ο Δήμος Ερμούπολης Σύρου,
( 16 Ιαν.1858 ).Η εκτέλεση τού έργου, άργησε όμως.
Έγινε τό 1889,σέ σχέδιο τού Γ.Βιτάλη.

Τό Μνημείο τού Αγνώστου Στρατιώτη,στήν Αθήνα, ιδρύθηκε τό
1932.  Τά αποκαλυπτήριά του,έγιναν στις 25 Μαρτίου, τόν ίδιο χρόνο,στήν επικλινή πρόσβαση τών Παλαιών Ανακτόρων,στήν
Πλατεία Συντάγματος,με κατάλληλη διαμόρφωση τού  χώρου,
καί μέ τρόπο, πού νά εξασφαλίζει τη λειτουργικότητα τής
πρόσοψης τού επιβλητικού κτιρίου, αλλά καί τήν κίνηση
τής φρουράς, καί τών επισήμων ή τού πλήθους.

Όλες οι πόλεις της ελεύθερης Ελλάδας,αλλά τά χωριά ,όπου
υπήρχαν έδρες Κοινοτήτων, απέκτησαν η μία μετά τήν άλλη,
τό δικό τους,Ηρώο Πεσόντων.
Μέ γραμμένα, εγχάρακτα τά ονόματα, τών εν πολέμοις,
πεσόντων νεκρών, γηγενών ηρώων.

Μού έρχεται στό νού,αυτή τήν ώρα,τό Εθνικό εμβατήριο άσμα,
πού συνταράσσει καί δονεί, κάθε Ελληνική ψυχή:

                                 Ο Ελληνικός Στρατός

       "Περνάει ο  Στρατός, τής Ελλάδος φρουρός.
        Τού κάθε της εχθρού, ο σκληρός τιμωρός.
        Στό πέρασμά του, τρέμει η γή, όπου πατεί,
        καί πρός τη δόξα περπατεί.

       Καμαρωτά περνούν τά φανταράκια μας,
       γεμάτα λεβεντιά ,τό Πεζικό,
       κι'οι πυροβολητές καί τά γεράκια μας,
       πού στόν εχθρό σκορπούν, θανατικό.

      Περνούν οι λεβεντιές τής Θεσσαλίας μας,
      Ηπείρου, Θράκης, τών Νησιών, καί τού Μωριά,
      τής Ρούμελης καί τής Μακεδονίας μας,
      παντού σκορπώντας, λευτεριά.

      Μέ τέτοιο λαμπρό στρατό,(Ελληνικό),
      νικούμε κάθε μας εχθρό,βαρβαρικό,
      καί,σάν θά χρειαστεί,η Ελλάδα μας,νά
      δοξαστεί, τότε,όλοι μαζί, θά τρέξουμε,

      
       Στή γραμμή, καί στή γενναία μας ορμή,
      τά όπλα μας,θά στέψει, η νίκη κι'η τιμή !

Έγιναν σήμερα, σέ όλες τίς πόλεις τής Πατρίδας μας, αλλά
καί στίς έδρες των παλαιών Κοινοτήτων,όπου λειτουργούν
Σχολεία Δημοτικής καί Μεσης Εκπαίδευσης, μέ εξαιρετική επιτυχία καί λαμπρότητα, μαθητικές παρελάσεις,που
εμψυχώνουν τό φρόνημα, κυρίως, τής μαθητικής νεότητας.

Κυριάρχησε ,η μακρά Στρατιωτική,μεγαλειώδης παρέλαση , 
μέ πρώτους τούς Αναπήρους τών Πολέμων, 
μέ τίς μπάντες, τού Δήμου τών Αθηναίων καί τού Στρατού,
τών Οπλων καί Σωμάτων, πού παρουσίαζε η ΕΡΤ,1ο Κανάλι,
καί συντόνισαν τό πρόγραμμά τους,τά Ιδιωτικά ,τών:ΑΛΦΑ,
ΑΝΤ,1,ΟΠΕΝ,ΣΚΑΙ,ΣΤΑR,κ.α.
Αλλά πάρα πολύς κόσμος ,από όλα τά προάστεια της Αθήνας,
καί τής επαρχίας,πού βρέθηκαν ή ήρθαν στήν Αθήνα, γι'αυτό,
παρακολούθησε καί καταχειροκρότησε, μέ τό μεγάλο πλήθος
Αθηναίων,(άνδρες, γυναίκες καί παιδιά), μέ ενθουσιασμό
καί αγάπη, τα στρατευμένα νιάτα τής Πατρίδος μας.

Τού Στρατού Ξηράς, τού Πολεμικού Ναυτικού , καί τής Πολεμικής Αεροπορίας,μέ τα πολεμικά μέσα, αλλά προπαντός, τό έμψυχο υλικό,τούς εκπαιδευμένους, άνδρες καί γυναίκες ,πού τά χειρίζονται,πραγματικά τούς εθαύμασαν ! Εύγε,στά παιδιά μας !

Παντού κυμάτιζαν οι Ελληνικές Σημαίες και τά λάβαρα.
Ενώ οι εκφωνητές της Τηλεόρασης,εξηγούσαν,
τά σχετικά, μέ τά παρελαύνοντα τμήματα.

Καμάρωσαν μέ περηφάνεια και χαρά, τή μεγαλειώδη παρέλαση, τού Ελληνικού Στρατού , καί απέδωσαν τιμή, στόν Πρόεδρο
τής Ελληνικής Δημοκρατίας, πρό τού μνημείου τού
"Α γ ν ώ σ τ ο υ  Σ τ ρ α τ ι ώ τ ο υ,"στή Λεωφόρο Αμαλίας.

Μεγάλο πλήθος παρέστη και κατά τη Μεγάλη Δοξολογία,πού
ετελεσθη στον Ιερό Μητροπολιτικο Ναό, τής Ευαγγελιστρίας,
τών Αθηνών , με την παρουσία του Προέδρου τής Ελληνικής
Δημοκρατίας,των αντιπροσώπων του πολιτικού κόσμου,
καί όλων τών επισήμων,Αρχών.

-Κάθε. εθνική επέτειος,είναι εξ ορισμού,γιορτή ενότητος
τού. Έθνους,χαράς,καί εκδηλώσεων απόδοσης φόρου τιμής,
σέ κείνους ,πού αγωνίστηκαν γιά τήν ελευθερϊα ,τή τιμή καί
τήν ακεραιότητα καί ανεξαρτησία της Πατρίδας.

Όλη η Ελλάδα, απ' άκρου είς άκρον,γιόρτασε σήμερα,μέ τήν
επιβαλλόμενη λαμπρότητα καί μεγαλοπρέπεια, τή διπλή
μεγάλη εορτή.

Εύχομαι ,νά είμαστε καλά μέ υγεία, ειρήνη, πάντα ενωμένοι,
καί,νά μάς αξιώσει ο Χριστός  καί η Παναγιά, καί"τού χρόνου".
Ιδιαίτερα , χρόνια πολλά ,στούς  εορτάζοντες Ευάγγελους,
καί τίς Ευαγγελίες.
                                            Μέ τήν αγάπη μου, Σάς ασπάζομαι.

Χρίστος Γ Κοτρώτσος  Θεολόγος- Φιλόλογος -Παιδαγωγός
Επίτ. Γεν.Επιθ/τής Μ.Ε. Νέα Φιλαδέλφεια,25η Μαρτίου 2019
Οδός: ΑΝΑΚΟΎΣ 25 καί ΣΑΡΔΕΩΝ, Τ. Κ. 143 41 Τηλ.210 2511254

+1. Ο Ε υ αγ γ ε λ ι σ μ ό ς τ ή ς Θ ε ο τ ό κ ο υ
   2. Ε θ ν ι κ ή  Ε ο ρ τ ή ,25ης Μ α ρ τ ί ο υ "1 8 2 1 ".

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΊΑ:
1.Εγκυκλ.Π Α Π Υ Ρ Ο Σ, LAROUSSE  BRITANNICA

 
< Προηγ.   Επόμ. >
spacer.png, 0 kB

© 2007 www.mesenikolas.gr | Developed and Hosted by Kataskevi eshop Plushost.gr | Supported by Fatsimare.gr