spacer.png, 0 kB
Χρίστος Κοτρώτσος : ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ Εκτύπωση E-mail

  "Εύροις δ' άν επιών, καί πόλεις ατειχίστους, αγραμμάτους,
αοίκους,αβασιλεύτους, νομίσματος μή δεομένας, απείρους
θεάτρων καί  γυμνασίων .
Ανιέρου δέ πόλεως καί αθέου,μή χρωμένης ευχαίς,μηδέ όρκοις,
μηδέ μαντείαις,μηδέ  θυσίαις επ' αγαθοίς,μηδ' αποτροπαίς κακών,
ουδείς εστι, ουδ' έσται γεγονώς θεατής."
                      
              ΠΛΟΎΤΑΡΧΟΣ. (47-120) μ.Χ.     [ Επιστολή πρός Κολώτην ].
                                         Αρχαίος  Έλλην  Ιστορικός

Αγαπητοί μου συγχωριανοί,φίλοι -ες,καί λοιποί αναγνώστες,
τών γραφομένων μου.
Καλή σας ημέρα, Χρόνια πολλά,μέ υγεία, ειρήνη, αγάπη καί χαρά,
τόν καινούργιο χρόνο 2019.
Ξεκίνησε ήδη,μέ τό τέλος τού 2018,καί άρχισε η νέα χρονιά,
η οποία, άφησε πίσω της, τό παρελθόν.Τήν Ιστορία.

Κάθε σκοτεινή πλευρά,καί υπονόμευση,τών διαφόρων γειτονικών,ώς επί τό πλείστον Κρατών τής Γής.
Τά οποία επηρεάζονται από τά συμφέροντα τών μεγάλων καί Ισχυρών Δυνάμεων,τού Πλανήτη μας.

Δυστυχώς, ανέκαθεν οι άνθρωποι βρίσκονται σέ μιά κατάσταση
φαινομενικά ειρηνική, ενώ ενεδρεύει,η επιβουλή τού πολέμου,
γιά τά κοινώς λεγόμενα συμφέροντα τών μεγάλων καί Ισχυρών,
πού ανοιχτά πολλές φορές, δημιουργούν συνεχώς,προβλήματα στίς σχέσεις τών γειτονικών κατά κανόνα,μικρών Κρατών-Λαών,
μέ απώτερο σκοπό,τό δικό τους κυριαρχικό όφελος.

Τί είναι τό πιό σωστό, επομένως,καί τί ,τό δέον γενέσθαι;
Η καινούργια χρονιά ξεκίνησε!Ζούμε ήδη, τόν πρώτο μήνα,
ενός καινούργιου χρόνου.Μέ ευχές πολλές, ξεκίνησε τό
2019, καί με τήν ελπίδα, κάτι ξεχωριστό, κάτι καλύτερο
νά γίνει φέτος στή ζωή μας.

Κάθε σωστός άνθρωπος, μπροστά στό χρόνο, στέκεται μέ
σοβαρότητα καί υπευθυνότητα.Κατανοεί,πώς ο χρόνος είναι
δώρο τού Θεού, στή ζωή μας.Μάς δόθηκε παράταση του βίου,
γιά νέες ευκαιρίες καί δυνατότητες,πού οφείλουμε όλοι  να
τίς αξιοποιήσουμε.
Πρέπει οπωσδήποτε,νά  είναι τό πρώτο μέλημά μας, 
η αγάπη πρός τόν Θεόν.Αποτελεί, τήν πρώτη καί μεγάλη εντολή.
-Αποκρίνεται ο Χριστός,πρός τόν ερωτώντα Νομικόν, είς τήν
Παραβολήν τού καλού Σαμαρείτου:(Λουκ.ι',25-37).
"Αγαπήσεις Κύριον τόν Θεόν σου,εξ όλης τής καρδίας σου, καί
εξ όλης τής ψυχής σου,καί εξ όλης τής ισχύος σου, καί εξ όλης
τής διανοίας σου,καί τόν πλησίονσου,ώςεαυτόν."(Λουκ.ι,'27).
Έίναι η απάντηση τού Χριστού πρός τόν Νομικόν:
"Πορεύου καί σύ ποίει ομοίως."(Λουκ.ι',37).             

Πόσο χρόνο, δίνουμε τήν κάθε μέρα τής ζωής μας, γιά τήν
επικοινωνία μέ τό Θεό, διά τής προσευχής;
Αλλά καί μέ ποιά διάθεση συμμετέχουμε στή λατρεία τού Θεού,
στίς Ιερές Ακολουθίες, καί τή Θεία λειτουργία;
Πολλοί συνάνθρωποί μας, έχουν ανάγκη από ένα χαμόγελο, ένα
λόγο παρηγοριάς καί τής βοήθειάς μας, μέ έργα φιλανθρωπίας.
Πόσο χρόνο, διαθέτουμε γιά μελέτη, αυτοκριτική καί περισυλλογή; Διότι μόνο έτσι καλλιεργείται ,ο "έσω" άνθρωπος.
Έτσι αρχίζει η πνευματική καρποφορία τού "είναι"μας, καί
μάλιστα, κατά τίς περιόδους νηστείας τής Μ. Τεσσαρακοστής.
Έτσι έρχεται,η πραγματική μετάνοια,μέ τήν απαραίτητη καί σωστή
"εσωστρέφεια". Σάν τό νερό πού τρέχει στό ποτάμι,έτσι κυλά καί
ο χρόνος τής ζωής μας.
Υπάρχουν, όπως όλοι ξέρουμε, καί οι άγραφοι νόμοι, πού έχουν
κύρος καί ισχυν, διότι άν καί άγραφοι όντες,"αισχύνην
πανθομολογουμένην είς τούς παραβάτας φέρουσιν".
          .           ( Δράμα  Σ ο φ ο κ λ έ ο υ ς  Α ν τ ι γ ό ν η)
                               
Είναι τά πασίγνωστα καί αιώνια,"ΉΘΗ καί ΈΘΙΜΑ", γραμμένα
στό ενδότερον "είναι "τής ψυχής, τήν σ υ ν ε ί δ η σ ι ν.
Άς φροντίζουμε πάντοτε νά συμμορφωνόμαστε μέ τό άγιον
θέλημα τού Θεού,γιά νά έχουμε τή Θεία Χάρη καί τήν ευλογία Του
Καί άς έχουμε πάντοτε υπόψη ότι,τό μείζον συνίσταται,στή ρήση
τού Ιωάννου τού Χρυσοστόμου:"Η αγάπη πρός τήν μητέρα είναι
όσιον.Μητέρα δέ, καθείς έχει τήν ιδικήν του.Κοινή δέ πάντων
μήτηρ ,εστίν η Πατρίς."
Σύμφωνα λοιπόν μέ τά ανωτέρω εκτεθέντα, τό Κράτος οφείλει
νά υπερασπίζεται τήν εδαφική του ακεραιότητα, καθώς καί
τήν ανεξαρτησία καί αυτοκυριαρχία του.

Σήμερα δέ, τήν Κυριακή,3ην Φεβρουαρίου 2019, τό Διοικητικό
Συμβούλιο τής Ένωσης τών Μεσενικολιτών, ανακοίνωσε τήν
πρόσκληση γιά τό ετήσιο αντάμωμα, καί τήν κοπή τής Πίτας.
Σ0τά 41 χρόνια , από τήν έκδοση τής Νεβρόπολης καί τά 46
χρόνια,από τήν ίδρυση τής Ένωσης.
Μάς κάλεσε εδώ,στά Γραφεία τού Συλλογου,γιά τόν Διοικητικό και Οικονομικό, απολογισμό,από τό Δ.Σ.τής Ένωσης.
Αδυνατών νά παρευρεθώ, εύχομαι σέ όλους μας, Χρόνια πολλά,
μέ υγεία ,ειρήνη, αγάπη καί χαρά τό νέον έτος 2019.

-Γειά σας, αδέρφια καί φίλοι, Μεσενικολίτες, πάντα γειά.
"Έχετε γειά, βρυσούλες,λόγγοι, βουνά,ραχούλες."
Έύχομαι, άν θέλει ο Θεός,νάμαστε όλοι καλά,γεροί -δυνατοί,
καί μονοιασμένοι,σάν ένα σώμα ,μιά ψυχή."Καί τού Χρόνου!".

                                     Σάς ασπάζομαι όλους στοργικά,

Χρίστος Γ Κοτρώτσος, Θεολόγος , Φιλόλογος, Παιδαγωγός.
Επίτ. Γεν. Επίθ/ τής, Μ.Ε. Νέα Φιλαδέλφεια, ΑΝΑΚΟΎΣ 25
Τ.Κ. 143 41. Τηλ.οικ.210 2511254
ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ, 18  Ιανουαρίου 2019
+Αγίων, Αθανασίου καί Κυρίλλου, (Πατριαρχών Αλεξανδρείας)

 
< Προηγ.   Επόμ. >
spacer.png, 0 kB

© 2007 www.mesenikolas.gr | Developed and Hosted by Kataskevi eshop Plushost.gr | Supported by Fatsimare.gr