spacer.png, 0 kB
Χρίστος Κοτρώτσος: Η ΠΑΤΡΙΔΑ Εκτύπωση E-mail

1."Μητρός τε καί πατρός καί τών άλλων προγόνων απάντων,
τιμιώτερον εστίν η Πατρίς,καί σεμνότερον καί αγιώτερον,
καί παρά θεοίς καί παρ' ανθρώποις,τοίς νούν έχουσιν..."
                                                             Σ Ω Κ ΡΑ Τ Η Σ
2."Εποίησέ τε,εξ ενός αίματος,πάν Έθνος ανθρώπων,
(ο Ά γ ν ω σ τ ο ς. Θ ε ό ς) ,κατά τόν Απ.Παύλο,κατοικείν,επί
πάν τό πρόσωπον τής Γής,ορίσας προστεταγμένους καιρούς,
καί τάς ο ρ ο θ ε σ ί α ς, τής κατοικίας αυτών..."(Πραξ.26-27).
Από τήν ομιλία είς τήν Πνύκα,τού Αρείου Πάγου.(Ακρόπολις).
                                               ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΉΣ  ΛΟΥΚΑΣ

Πρώτον καί ύψιστον αγαθόν,γιά τούς ανθρώπους,εκ Θεού
δεδομένον, είναι η ελευθερία καί η Πατρίδα.
Συνδετικός κρίκος είναι: Τό όμαιμον=ίδιο αίμα,
τό ομόγλωσσον,καί ομόθρησκον, τά κοινά ήθη καί έθιμα, όπως
ρητώς αποφαίνεται ο Πατήρ τής Ιστορίας, Ηρόδοτος.(6ος αι.π.Χ.).

Αφορμή,αγαπητοί φίλοι-ες, Μεσενικολίτες καί λοιποί αναγνώστες, νά γράψω τό παρόν κείμενο,αποτέλεσαν οι σχέσεις
τών Κρατών καί τών ανθρώπων, μεταξύ των, οι οποίες ανέκαθεν
βρίσκονται σέ δυσαρμονία,μέ αιτία συνήθως τά σύνορα, όπως
συμβαίνει καί στίς μέρες μας,μέ γειτονικό Κράτος.

Ένεκα τού λόγου τούτου,ότι στή διαδρομή τού χρόνου,
Κράτη, Λαοί,αλλά καί γείτονες, ακόμη καί αδέρφια, από την ίδια οικογένεια,,προσπαθούν κάθε τόσο,νά μήν αρκούνταιείς τά ίδια,αλλά από ζήλια, φθόνο καί απληστία νά θέλει,ο ένας
νά σφετεριστεί, μέρος,στήν αρχή,καί σιγά -σιγά πιό πολύ, 
από τά ξένα,τά αλλότρια,πού τά βλέπει,πιό καλά ή αποδοτικά,
καί τού μπαίνουν στο λαίμαργο μάτι, περιμένοντας τήν
πρώτη ευκαιρία,γιά νά δράσουν.

Τό ίδιο πράγμα, βλέπομε νά υπάρχει και ευρύτερα.
Η Ιστορία μάς διδάσκει ότι τά σύνορα τών Κρατών,όταν
παραβιάζονται ή καταπατούνται, γίνεται,γιά τά συμφέροντα.
Τότε δημιουργούνται προβλήματα στίς σχέσεις τους,
πού οδηγούν στή ρήξη,μέ σκοπό εδαφικά κέρδη.
Η επίλυσή τους, δυσχεραίνεται λόγω παρεμβάσεων
τών Ισχυρών,Μεγάλων Δυνάμεων,πρός ίδιον όφελος.

Επανέρχομαι στό υπό ανάπτυξη θέμα.

1.Πατρίδα είναι η Γή τών προγόνων.Οτόπος τής γέννησης, ή τής
καταγωγής κάποιου.Ο γνωστός ποιητής Αριστοφάνης, έγραψε:
"Εμοί δέ Γή μέν Πατρίς,ούκ ανώνυμος, Σπάρτη."
Μέ στενότερη έννοια είναι η πόλη,ή τό χωριό, όπου
γεννήθηκε κανείς,(η γενέτειρα),καί όπου διαμένει ή κατοικεί.
Αυτό βέβαια ισχύει κανονικά,ως πρός τό θέμα μας.
Αρχαία φράση:"Καί εξήλθεν εκείθεν,καί ήλθεν είς τήν Πατρίδα
εαυτού."Καινή Διαθήκη.
2.Επίσης, ώς πατρίδα χαρακτηρίζεται,ο τόπος είς τόν οποίον,
είναι κανείς εγκατεστημένος, ανεξάρτητα,από τό άν κατάγεται
από εκεί, αλλά καί ο τόπος όπου ζεί καί εργάζεται.
Δηλαδή, ο τόπος τής διαμονής του.Μονίμως, σταθερά, ή καί
προσωρινά.Σχετική φράση: "Έπιασε, ή βρήκε καινούργια
πατρίδα."

3.Μέ ευρύτερη βέβαια έννοια, νοείται τό Έθνος,από τό οποίο
κατάγεται με τά άτομα=ανθρώπους, πού τό αποτελούν,καθώς
καί τό πάτριον έδαφος.Ακόμη, καί μέ κάθε τι, πού τόν συνδέει
μέ τήν Παράδοση καί μέ όλους, όσοι  ανήκουν σέ αυτό.
Το πράγμα, μάς τό πληροφορεί,ο Ιστορικός Θουκυδίδης.Λεγει:
"Περί τε Πατρίδος μαχούμενοι, καί τής ιδίας σωτηρίας."

4,Στή νεο- Ελληνική, αναφέρεται πολλάκις,ο τόπος τής νέας
εμφάνισης, ζώου, φυτού,ή καί αλλού πράγματος,ή κοιτίδα.
Πατρίδα π.χ.τού φοίνικα είναι η Αφρική.
Αλλά αναφέρεται, καί σέ πρόσωπα,πού κατάγονται από τόν ίδιο
τόπο,ή πόλη.Συχνά,από τήν ίδια περιοχή, συμπατριώτες.
"-Γειά σου,Πατρίδα."Όπως: "Τό Έθνος τίμησε τούς ήρωας."κ.τ.λ.
Κάποτε,λέγεται καί η φράση: "Κοινή Πατρίς,τά πάτρια",κ.α.

"Πατρίς γάρ εστί πάσα, ίν' άν πράττη τις,εύ".=Πατρίδα είναι
ο τόπος όπου ευτυχεί κάποιος"(Αριστοφάνης).
Αλλά καί ο Όμηρος, πού τήν παράγει τη λέξη, Πατρίς,από
τό επίθετο πάτριος,πατρώος.Πατρώα Γαία."Είς οιωνός άριστος,
αμύνεσθαι περί πάτρης." Πάτρη=Πατρίδα.

Πλείστα όσα ποιήματα,τραγούδια καί ύμνοι των έχουν γραφτεί,
πού εξυμνούν τήν ένδοξη Ελληνική Πατρίδα καί τήν Ιστορία της.
Διαπρεπείς ποιητές, έγραψαν καί μόρφωσαν τήν νεότητα τού
εικοστού αιώνα εξυμνώντας την φιλοπατρία,από τά οποία,
έχαιραν.καί χειροκροτούσαν, τά πλήθη τών Ελλήνων, κατά
τάς εθνικάς επετείους βλέποντας καί καμαρώνοντας τά
παιδιά τους , μαθητάς τών Σχολείων,νά τά απαγγέλλουν,αφού
προηγουμένως τά είχαν σποστηθήσει.

Αναφέρω, ελάχιστα ονόματα Ελλήνων ποιητών, πού στό άκουσμα
κάποιων στροφών δονούν τά μύχια τής ψυχής,άν καί έχουν
περάσει πολλά χρόνια, από τότε.

ΑΓΡΑΣ ΤΕΛΛΟΣ, ΒΑΛΑΩΡΊΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΈΛΗΣ, ΒΙΖΥΗΝΟΣ ΓΕΩΡΓΊΟΣ,
ΔΗΜΟΤΙΚΆ,-ΛΑΙΚΑ, ΔΡΟΣΊΝΗΣ ΓΕΩΡΓΊΟΣ,ΚΑΛΒΟΣ ΑΝΔΡΈΑΣ,
ΜΑΛΑΚΆΣΗΣ ΜΙΛΤ.,ΜΑΡΤΙΝΕΛΛΗΣΓ., ΠΑΛΑΜΆΣ ΚΩΣΤΗΣ,
ΠΟΛΕΜΗΣ ΙΩ., ΣΙΚΕΛΙΑΝΌΣ ΑΓΓ., ΣΟΛΩΜΌΣ ΔΙΟΝ., ΣΠΕΡΆΝΤΖΑΣ,κ.ά.

                          Η ΠΑΤΡΊΔΑ ΜΑΣ ( Γ. ΔΡΟΣΊΝΗ)

-"Ξένε,πού μόνος κι έρημος,σε ξένους τόπους τρέχεις,
πέςμου, ποιός  είν' ο τόπος σου,καί ποιά Πατρίδα έχεις;
.....................................................................................................
Στή μακρινή Πατρίδα μου, έχει ευωδιά καί χάρη,
το ταπεινότερο δεντρί,τό πιό φτωχό χορτάρι.
.................................................................................................
Τη μακρινή Πατρίδα μου,πρίν ή σκλαβιά πλακώσει,
τή δόξαζ' η παλικαριά,τή φωτίζε η γνώση.
..........................................,.......................................................
Φτάνει! τη χώρα πού μού λές,τή γνώρισα,τήν είδα.
Τή μακρινή Πατρίδα σου,έχω κι εγώ Πατρίδα!."

Φίλοι μου αγαπημένοι, ίσως και πάλι σάς έχω κουράσει.
Χρόνια πολλά, σήμερα Κυριακή,"ΜΕΤΆ  ΤΑ. ΦΩΤΑ".
Πάντα με υγεία, ειρήνη αγάπη και χαρά.
                             Σάς ασπάζομαι εγκαρδίως όλους.
Χρίστος Γ Κοτρώτσος,Θεολόγος ,Φιλόλογος, Παιδαγωγός.
Επιτ.Γεν.Επιθ/τής Μ.Ε. Νέα Φιλαδέλφεια ΑΝΑΚΟΎΣ 25
13 Ιανουαρίου 2019  Τ.Κ.143 41. Τηλ.οικ. 210 2511254 

+ΚΥΡΙΑΚΉ," ΜΕΤΆ ΤΑ. ΦΩΤΑ."
+Ερμύλου, Στρατονίκου, μαρτύρων.

ΠΗΓΈΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΉΜΑΤΑ:
1.ΚΑΙΝΗ. ΔΙΑΘΉΚΗ
2..ΕΓΚΥΚΛ,  ΠΑΠΥΡΟΣ LAROUSSE  B R I T A N N I KΑ
3..ΝΕΑ  ΑΝΘΟΛΟΓΊΑ (Αντιγ.Μεταξά).
  ΕΚΔΌΣΕΙΣ  ΠΕΧΛΙΒΑΝΊΔΗ & ΣΙΑ ," ΑΤΛΑΝΤΙΣ".

 
< Προηγ.   Επόμ. >
spacer.png, 0 kB

© 2007 www.mesenikolas.gr | Developed and Hosted by Kataskevi eshop Plushost.gr | Supported by Fatsimare.gr