spacer.png, 0 kB
Χρίστος Κοτρώτσος: ΤΑ ΔΥΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ Εκτύπωση E-mail

       Τ Α   Δ Υ Ο   Κ Υ Π Α Ρ Ι Σ Σ Ι Α            

 Χρόνια πολλά καί καλή νέα χρονιά,γιά τό 2019.

Ο Ενοριακός Σύμβουλος, τής Εκκλησίας τού χωριού μας, καί
εκλεκτός φίλος, Βασίλης Αναστ.Πανάγος, αυτόχθων καί γηγενής Μεσενικολίτης,σέ πρόσφατη επικοινωνία μας, από
τηλεφώνου,μέ πληροφόρησε ότι πραγματοποίησε τήν κοινή, από μικρού χρόνου,επιθυμία μας.
Αγόρασε καί φύτεψε δυό Κυπαρίσσια,στά Εξωκκλήσια τής
Ζωοδόχου Πηγής καί τού Αη Δημήτρη τού Μεσενικόλα
.
Τά κυπαρίσσια αυτά, ανέλαβε νά τά επιμελείται ο ίδιος, δεόντως,
μέ τό πότισμα,όταν χρειάζεται, καί κάθε άλλη φροντίδα. 
Καταβάλλων,ιδιαίτερη προσωπικη εργασία.
Πράγμα πού απαιτεί, ειδική μέριμνα,την οποία αποδέχτηκε,
μέ τήν άκαμπτη θέλησή του.
Ένας λεβέντης, γνήσιος Μεσενικολίτης,άξιος γόνος, τής
Οικογενείας τών Πανάγων,μέ Γενάρχη τόν συνονόματο, πιστό,ευθυτενή άνδρα, Παππού του, μέ τά πολλά αγόρια του.
Τόν διακρίνει η ευγένεια καί τό φιλότιμο.

Αποδέχτηκε, αμέσως τήν πρότασή μου, πού τή μετέφερε τό Καλοκαίρι,ο Χρήστος Μηλίτσης,ο οποίος τού έπλεξε,
τό εγκώμιο: Μπράβο σου,Άξιος! Εύγε,Βασίλη!
Γιά τήν άμεση ανταπόκρισή του,στήν πρόταση.

Τόν ευχαριστώ δεόντως,δίς καί τρίς, στέλνοντάς του, ό,τι
έπρεπε. Είναι διαρκώς , στό νού μου, γιά τή γενναία απόφαση του.

Παρακαλώ θερμώς, καί όλους συγχωριανούς,γιά τή συνδρομή
τους,στήν οφειλόμενη τιμή , πρός τούς "εφ'όρου ζωής",
Ιεροψάλτες, τού Ιερού Ναού, Κοιμήσεως τής Θεοτόκου,
τού Μεσενικόλα.
Τούς αειμνήστους, Κωνσταντίνο Γωγο καί Βασίλη Πανάγο.

Τό γεγονός αποτελεί ένδειξη σεβασμού και τιμής πρός τούς
τεθνεώτας, πρό πολλών ετών ταπεινούς, Ιεροψάλτες.
Αιωνία η μνήμη αυτών.

                 ΑΝΤΊ   ΜΝΗΜΟΣΎΝΟΥ. (Τροπάρια. Ήχος δ'.)

"Μετά πνευμάτων δικαίων τελειωμένων,τάς ψυχάς τών δούλων
Σου,Σώτερ ανάπαυσον.Φυλάττων αυτάς είς τήν μακαρίαν ζωήν,
τήν παρά Σοί, φιλάνθρωπε.

Έίς τήν κατάπαυσίν Σου, Κύριε, όπου πάντες οι  άγιοί Σου,
αναπαύονται.Ανάπαυσον καί τάς ψυχάς τών δούλων Σου,
(Κωνσταντίνου καί Βασιλείου), ότι μόνος υπάρχεις, Αθάνατος.

                                  Δόξα Πατρί...
Σύ εί, ο Θεός ημών,ο καταβάς είς Αδην, καί τάς οδύνας λύσας, 
τώνπεπεδημένων.Αυτός καί τάς ψυχάς τών δούλων Σου,
Σώτερ,ανάπαυσον.

                            Καί νύν,καί αεί...(Θεοτοκίον)
Η μόνη Αγνή, καί άχραντος Παρθένος,η Θεόν ασπόρως κυήσασα,
πρέσβευε υπέρ τού ελεηθήναι καί σωθήναι τάς ψυχάς,
τών δούλων Σου.
                               ΚΟΝΤΆΚΙΟΝ. Ήχος πλ.δ'.
Μετά τών αγίων ανάπαυσον, Χριστέ, τάς ψυχάς τών δούλων Σου.
Ένθα,ούκ έστι πόνος, ού λύπη, ού στεναγμός,αλλά ζωή,
ατελεύτητος".

Ο Ιερέας:"Ο Θεός τών πνευμάτων καί πάσης σαρκός,
ο τόν θάνατον καταργήσας, τόν δέ Διάβολον καταπατήσας.
Αυτός καί τάς ψυχάς τών δούλων Σου, Κωνσταντίνου καί Βασιλείου, ανάπαυσον, καί τάξον αυτάς,ένθα οι δίκαιοι
αναπαύονται.Τά ελέη τού Θεού,καί άφεσιν αμαρτιών, αυτών,
παρά Κυρίου, τού Θεού ημών,αιτησώμεθα.
-Πάν αμάρτημα, το παρ' αυτών πραχθέν, λόγω,έργω,ή διανοία,
ώς αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός,συγχώρησον.

Οτι ούκ έστιν άνθρωπος,επί τής Γής, ός ζήσεται,καί ούχ αμαρτήσει. 
Σύ γάρ, μόνος, εκτός αμαρτίαςυπάρχεις.Η δικαιοσύνη Σου, δικαιοσύνη είς τόν αιώνα, καίο Νόμος Σου,αλήθεια."

"Αιωνία υμών η μνήμη, αξιομακάριστοι καί αείμνηστοι,
αδελφοί ημών.Αιωνία η μνήμη.(Τρίς)."

"Είη  το όνομα Κυρίου , ευλογημένον από τού νύν,καί
έως τού αιώνος." Καί ακολουθεί η απόλυσις.

Μέ τίς θερμότερες ευχές μου,ασπάζομαι όλους τούς φίλους
Μεσενικολίτες, καί λοιπούς αγαπητούς αναγνώστες.
Καί πάλι, Χρόνια πολλά, καί καλή νέα χρονιά,μέ τό2019.

Νέα Φιλαδέλφεια, ΠΈΜΠΤΗ, 10 Ιανουαρίου 2019.
+Γρηγορίου, Επισκόπου Νύσσης.
+Αγ.Θεοδοσίου, τού Κοινοβιάρχου, ΠΑΡΆΣΚΕΥΗ,11 Ιαν.2019.

Χρίστος Γ. Κοτρώτσος Θεολόγος, Φιλόλογος,Παιδαγωγός.
Επίτ. Γεν. Επιθ/τής Μ.Ε.Νέα Φιλ/ φεια, ΑΝΑΚΟΎΣ 25
Τ.Κ.143 41. Τηλ οικ.210 2511254.


 
< Προηγ.   Επόμ. >
spacer.png, 0 kB

© 2007 www.mesenikolas.gr | Developed and Hosted by Kataskevi eshop Plushost.gr | Supported by Fatsimare.gr