spacer.png, 0 kB
Χρίστος Κοτρώτσος: Ο ΠΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΒΑΒΕΛ. Εκτύπωση E-mail
1."Αρχή οδού αγαθής ,το ποιείν τα δίκαια". (Παρμ.ιστ=16ο Κεφ.στιχ. 15) 
2."Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου"(Παρμ.Α,7καιΘ,10)
--
Μετά τόν κατακλυσμό του Νώε, τα παιδιά του, Σημ, Χαμ, καί,
Ιαφεθ, με τις οικογένειές τους, κατοίκησαν στην πεδιάδα
Σενααρ, της Μεσοποταμίας, το σημερινό Ιράκ, μεταξύ
τών ποταμών, Τίγρη και Ευφράτη.
Πέρασαν πολλά, αμέτρητα χρόνια, πολλών γενεών.
Σε πανάρχαια εποχή μη αναφερόμενη χρονικά, υπήρξαν εκεί,
"Οι Κρεμαστοί Κήποι της Βαβυλώνας." Ένα από τα επτά
Θαύματα του αρχαίου κόσμου.
Ο πληθυσμός των κατοίκων, είχε αυξηθεί σε πολύ μεγάλο
βαθμό, όταν κατά το πρώτο βιβλίο της Πεντατευχου της Π.Δ.,
τη Γένεση, (Μωυσής), οι κάτοικοι πήραν, τη μεγάλη και
ιστορική απόφαση (Γεν.Κεφ.ΙΑ,εδαφ.1-9).
Να κτίσουν πόλιν και Πύργον, του οποίου η κορυφή,
θα έφτανε ως τον ουρανό, ώστε να αποκτήσουν φήμη-όνομα,
στις μέλλουσες γενεές.
Νομίζω ότι το μεγαλοφυές σχέδιο,δεν ήταν δική τους
επινόηση,σε νηφάλια κατάσταση.Μαλλον επρόκειτο, περί
ενέργειας, εκτός ορίων. Παρα ταύτα το έθεσαν σε άμεση
εφαρμογή.
Όλα αυτά, έδειχναν τη φοβερή αλαζονεία ,την αμαρτία
και την ακολασία, μέσα στην οποία ζούσαν.
Άρχισαν να κτίζουν τον Πύργο, και προχώρησαν αρκετά,
όταν ο Θεός, που δεν επεκαλέσθησαν την συνδρομήν Του,
είπεν:
"Δευτε και καταβαντες,(ο πληθυντικός, υπονοεί την Αγίαν
Τριάδα), τας τρεις υποστάσεις του Ενός Θεού, Πατρός Υιού,
καί Πνεύματος Αγίου, κατά τούς Πατέρας της Εκκλησίας,
καί συγχεωμεν αυτών την γλώσσαν, ίνα μη έκαστος,
ακουωσι την φωνήν τού πλησίον".
Καί διέσπειρεν αυτούς, Κύριος, επί προσώπου πάσης γης,
καί έπαυσαν οικοδομούντες, πόλιν και Πύργον.
Διά τούτο, εκλήθη το όνομα αυτής, σ ύ γ χ υ σ ι ς, ότι εκεί,
συνέχεεν Κύριος,τα χείλη των ανθρώπων, σε έθνη καί
φυλές, και διέσπειρεν αυτούς, επί πρόσωπον πάσης της γης".
--
Υπάρχει ζωγραφικός πίνακας,Φλαμανδου ζωγράφου, του
Πήτερ Μπρεγκερ, τού πρεσβυτέρου, τού 1563, (στο Μουσείο Ιστορίας της Τέχνης, Βιέννη).
ΠΑΠΥΡΟΣ,Εγκυκλ. Τόμος 10ος, (Σελ.458).
Η παράσταση αυτή, παρουσιάζεται με διάφορες
παραλλαγές και σε άλλους ανατολικούς λαούς.
--
Διασώθηκε δε, και από τον ιστορικό Ιώσηπο. Το θέμα αποτέλεσε πηγή έμπνευσης στη νεότερη τέχνη. Στο γεγονός, αναφέρεται και το τροπάριο,"Κοντάκιο", της Κυριακής της Πεντηκοστής-Γονατιστης,σε (Ήχο πλ.δ) "Οτε Καταβάς, τας γλώσσας συνέχεε,διεμεριζεν έθνη ο Ύψιστος.. Ότε τού πυρός τας γλώσσας διένειμεν, είς ενότητα πάντας εκάλεσε.Και συμφώνως δοξάζομεν,
το Πανάγιον Πνεύμα". Καί τό Απολυτίκιον της εορτής, ομοίως ,σε Ηχο πλ.δ', "Ευλογητός ει, Χριστέ ο Θεός ημών. Ο πανσοφους τούς
αλιείς αναδείξας, καταπεμψας αυτοίς το Πνεύμα το Άγιον. Καί δι'αυτων την οικουμένην σαγηνεύσας, φιλάνθρωπε, δόξα Σόι".
--
Ας ακούσουμε και το Μέγα Προκείμενο του Εσπερινού, είς Ήχον βαρύν.
"Τίς Θεός Μέγας,ως ο Θεός ημών;Συ ει ό Θεός,ο ποιών
Θαυμάσια μόνος".(Εκ τρίτου).
Τέλος,η μεθεπόμενη Κυριακή, είναι η τελευταία τού
Πεντηκοσταρίου, ονομαζόμενη των"Αγίων Πάντων".
Ας ακούσουμε το Απολυτίκιο της ημέρας είς Ήχον α.
"Τών εν όλω τω κόσμω μαρτύρων Σου,ως Πορφύραν
καί βύσσον τα αίματα η Εκκλησία σου. στολισαμενη,
δι'αυτών βοα σοι Χριστέ, ο Θεός. Τώ λαώ σου,τους οικτιρμους σου κατάπεμψον, ειρήνην τη πολιτεία σου δωρησαι και ταίς ψυχαις ημών το μέγα έλεος".
Αποσύρεται δε, το Πεντηκοσταριον, από τά Αναλόγια, για τόν επόμενο χρόνο.
--
Χρόνια πολλά,σε όλους, με υγεία , ειρήνη, αγάπη και χαρά.
Καί καλό Καλοκαίρι.
--
Σάς χαιρετώ με την αγάπη μου.
Χρίστος Γ.Κοτρωτσος. Καθηγητής Θεολόγος
--
Πηγές και Βοηθήματα:
1) Παλαιά Διαθήκη
2) Πεντηκοσταριον, Λειτουργικό Βιβλίο
3) Εγκύκλ.LAROUSSE BRITANNIKA
4) Βικιπαίδεια
 
< Προηγ.   Επόμ. >
spacer.png, 0 kB

© 2007 www.mesenikolas.gr | Developed and Hosted by Kataskevi eshop Plushost.gr | Supported by Fatsimare.gr