spacer.png, 0 kB
Χρήστος Μηλίτσης: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΣΑΡΔΑΝΗΣ Εκτύπωση E-mail
Κάθε τόπος, κάθε πόλη και χωριό έχει υποχρέωση και πρέπει να τιμά τους ήρωες του, που αγωνίσθηκαν στα χρόνια της τούρκικης κατοχής να ελευθερώσουν τη πατρίδα τους από τον τύραννο κατακτητή. Αυτό είχε υποχρέωση και έπρεπε να κάνει το χωριό μου, ο Μεσενικόλας για να τιμήσει το άξιον τέκνο της, τον αγωνιστή και ήρωα Απόστολο Βασαρδάνη. Πέρασαν τόσα χρόνια από την απελευθέρωση της Θεσσαλίας μας και στο διάστημα αυτό, παρόλο που το χωριό μας διαθέτει μια πλειάδα επιστημόνων, πέρασαν δέκα Δήμαρχοι και τριάντα τρεις πρόεδροι στο χωριό μας και δεν βρέθηκε κανείς ούτε να αναφέρει το όνομα του. Ήταν άγνωστος εντελώς. Κανεiς, ας μου επιτραπεί να το αναφέρω αυτό, δεν βρέθηκε από το χωριό μας που να γνωρίζει τους αγώνες του. Ούτε και στα αρχείο της Κοινότητος υπήρχε κάτι σχετικό. Από την εξονυχιστική έρευνα που έκανα για να συγκεντρώσω υλικό για τη συγγραφή των βιβλίων μου ΑΓΡΑΦΑ το 1996 και το ΑΡΜΑΤΟΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΓΡΑΦΑ αργότερα, ανακάλυψα τους σκληρούς αγώνες και την εν γένει δράση του. Ήταν γιατρός στο επάγγελμα. Στην επανάσταση το 1878 ήταν οπλαρχηγός και εξελέγη μάλιστα από τους προκρίτους των Αγράφων πρόεδρος και συντονιστής του απελευθερωτικού Αγώνα των Αγράφων. Στη πορεία της διεξαγωγής των επιχειρήσεων στη περιοχή των Αγράφων δημιουργήθηκε η ανάγκη σύστασης μιας επιτροπής, που θα αναλάμβανε το συντονισμό του πάρα πέρα αγώνα. Γι? αυτόν ακριβώς το λόγο στις 5 του Απρίλη του 1878 συγκεντρώθηκαν στο Μεσενικόλα αντιπρόσωποι από όλα τα Θεσσαλικά Άγραφα και εξέλεξαν προσωρινή Διοικητική Επιτροπή από τους, Απόστολο Βασαρδάνη, Γεώργιο Χριστούλαν, Γεώργιο Λαγό, Δημήτριο Ψάρρα, Αναγνώστη Βλέτσα, Θωμά Ποζιό και Β. Πολύζο. Να τι περιλαμβάνει το σχετικό ψήφισμα: «Συνελθόντες οι υποφαινόμενοι κάτοικοι των διαφόρων χωρίων, επιφορτισμένοι με ιδιαιτέραν εντολήν των χωρίων μας, όπως εκλέξωμεν τα μέλη της προσωρινής διοικήσεως των Αγράφων, πλην του Κολ Ρεντίνης εξελέξαμεν ως τοιαύτα τους κ. Απόστολον Βασαρδάνην, Γεώργιον Χριστούλαν, Γεώργιον Λαγών, Δημήτριον Ψάραν, Αναγνώστην Βλέτσαν, Θωμάν Ποζούν, και B. Πολύζον. Εις τα μέλη ταύτα της προσωρινής διοικήσεως δίδομεν την ρητήν εντολήν να διοικώσι τον τόπον κατά νόμον και παραστώσι τα δίκαια μας ενώπιον της Ελευθέρας Ελλάδος και της πεφωτισμένης Ευρώπης και εν γένει να πράττωσι παν ότι εγκρίνωσι δια την διοίκηση του τόπου και να αποτινάξωμεν τον αφόρητον ζυγόν της Τουρκίας και ενωθώμεν μετά της Μητρός μας Ελλάδος υπό το σκήπτρο του λαοφιλούς ημών και σεπτού Βασιλέως Γεωργίου του Α! 1878 Απρυλύου 5 Μεσηνυκόλα Oι πρόκριτοι των χωριών Τάσιος Ζαγανός. Χρίστος Tόβα. Διμιτρι τόλου. Νικώλαος Βασίλογλου. Δημήτριος κ. Καζαής. Α. Δ. Κουκουρίκος.Νικόλας Δ. Ντούγκας. Α. Κοτρότσιος.Αθανάσιος Φανάρας. Παπαθεόδωρος. Ντοσίου. Δημήτριος Θεοδώρου. Αντ. Π. Βουνεσιώτης. (**) γραφή ως έχει). Ο Απόστολος Βασαρδάνης έλαβε μέρος και διακρίθηκε σε πολλές μάχες εναντίον των Τούρκων. Το 1877 συνελήφθη από τους Τουρκαλβανούς, και όταν τον πήγαιναν για εξορία στη Πτολεμαΐδα της Συρίας, κατόρθωσε να δραπετεύσει και βρέθηκε στη Λαμία. Με τη δράση του αυτή και τους αγώνες του, τίμησε το χωριό μας και γενικότερα τη περιοχή της Καρδίτσας που μεταπολεμικά τον τίμησε και τον εξέλεξε για τέσσερες τετραετίες από το 1881 μέχρι το 1905 βουλευτή Καρδίτσας. Από τη θέση του αυτή εργάστηκε για τη βελτίωση και εξύψωση του βιοτικού επιπέδου του λαού της Επαρχίας Καρδίτσας και ιδιαίτερα του Ορεινού πληθυσμού των Θεσσαλικών Αγράφων. Πέθανε το 1936. Το χωριό μας, για να τον τιμήσει έπρεπε από καιρό να έχει κάνει την προτομή του. Το ελάχιστον μια από τις τρεις πλατείες του Χωριού έπρεπε να φέρει το όνομα του. Αυτό φυσικά ύστερα από τόσο καιρό ήταν αδύνατο, για το λόγο αυτό εισηγήθηκα στον τότε πρόεδρο του χωριού Απόστολο Σταφυλά και τοποθέτησε μια πλακέτα στη κεντρική πλατεία του χωριού με τη σχετική προκήρυξη. Ύστερα από αυτό αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στο πρόεδρο και τα μέλη του Συλλόγου των Μεσενικολτών Καρδίτσας που καθιέρωσαν θεσμική, την ιστορική αυτή ημέρα και γίνονται έκτατε εορταστικές εκδηλώσεις προς τιμήν του στο Μεσενικόλα.
 
< Προηγ.   Επόμ. >
spacer.png, 0 kB

© 2007 www.mesenikolas.gr | Developed and Hosted by Kataskevi eshop Plushost.gr | Supported by Fatsimare.gr